Kiểm tra công nghệ ảo hóa của VPS với virt-what

Ảo hóa – Virtualization được hiểu một cách đơn giản là việc chạy nhiều máy chủ ảo trên hạ tầng 1 máy chủ vật lý. Trên mỗi máy ảo có hệ điều hành riêng giống như 01 máy chủ thật và được triển khai các môi trường, ứng dụng khác nhau để phù hợp với các hoạt động và mục đích riêng biệt.

Tùy vào từng công nghệ ảo hóa (Hypervisor) riêng biệt mà các máy chủ ảo có các tính chất chia sẻ tài nguyên khác nhau dẫn đến ưu nhược điểm khác nhau, phù hợp với nhiều mục đích riêng biệt. Vậy, dưới góc độ người sử dụng, làm cách nào để bạn xác định công nghệ ảo hóa mà VPS sử dụng? Từ đó có cách sử dụng tối ưu tài nguyên.

Hãy cùng HocVPS thực hiện điều này với virt-what

1. Cài đặt virt-what

Bạn cần cài đặt virt-what package, tham khảo trang chủ dự án Virt-What

– Trên Debian hoặc Ubuntu Linux:

apt-get install virt-what

– Trên RHEL/CentOS/Scientific Linux

yum install virt-what

– Trên Fedora Linux

dnf install virt-what

2. Kiểm tra công nghệ ảo hóa VPS

Để kiểm tra công nghệ ảo hóa VPS bạn sử dụng, đơn giản chỉ cần gõ lệnh

virt-what

Kết quả trả về công nghệ ảo hóa tương ứng, tham khảo tại virt-what

Nếu chương trình chạy bình thường (không lỗi – code 0) mà không có kết quả nào được in ra thì hoặc VPS sử dụng công nghệ ảo hóa bare-metal hoặc VPS chạy máy chủ ảo mà hiện tại chưa thể xác định.

Một số kết quả phổ biến:

 • lxc: Công nghệ ảo hóa Linux LXC.
 • kvm: Công nghệ ảo hóa KVM.
 • openvz: Công nghệ ảo hóa OpenVZ.
 • vmware: Công nghệ ảo hóa VMWare.
 • virtualbox: Công nghệ ảo hóa VirtualBox.
 • xen: Công nghệ ảo hóa Xen.
 • aws: Amazon Web Services.
 • hyperv : Công nghệ ảo hóa Microsoft Hyper-V.
 • parallels: Nền tảng ảo hóa Parallels (Parallels Desktop, Parallels Server).
 • qemu : Trình ảo hóa QEMU.
 • virtualpc : Công nghệ ảo hóa Microsoft VirtualPC.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *