VPS LIVETREAM YOUTUBE

Báo Giá áp dụng cho 30 ngày sử dụng dịch vụ VPS

Đây là VPS chuyên dụng để Live YTB, có hệ thống Network mạnh và không giới hạn băng thông Down/Up. Ô cứng SSD hiệu xuất cao.

Hỗ trợ khách hàng nhân bản hoặc đổi VPS miễn phí.

L-01
vCPU
2Core
RAM
2 GB
Disk space
40 GB – SSD
Traffic
Unlimited
IP-VPS
1 IPv4
Location

170.000 VNĐ

Đăng ký
L-02
vCPU
3Core
RAM
4 GB
Disk space
80 GB – SSD
Traffic
Unlimited
IP-VPS
1 IPv4
Location

350.000 VNĐ

Đăng ký
L-03
vCPU
4Core
RAM
4 GB
Disk space
80 GB – SSD
Traffic
Unlimited
IP-VPS
1 IPv4
Location

370.000 VNĐ

Đăng ký
L-04
vCPU
4Core
RAM
8 GB
Disk space
150 GB – SSD
Traffic
Unlimited
IP-VPS
1 IPv4
Location

480.000 VNĐ

Đăng ký
L-05
vCPU
4Core
RAM
8 GB
Disk space
150 GB – SSD
Traffic
Unlimited
IP-VPS
1 IPv4
Location

480.000 VNĐ

Đăng ký
L-06
vCPU
16Core
RAM
16 GB
Disk space
160 GB – SSD
Traffic
Unlimited
IP-VPS
1 IPv4
Location

1.400.000 VNĐ

Đăng ký

LÝ DO BẠN NÊN CHỌN VPS LOL