Dịch vụ VPS Mỹ (US)

Báo Giá áp dụng cho 30 ngày sử dụng dịch vụ VPS

VPS NVMe Mỹ Giá Rẻ Sử dụng ổ cứng NVMe siêu nhanh, chống DDoS tự động. Kết nối từ Việt Nam rất mượt

Plan US-0
vCPU
1Core
RAM
1 GB
Disk space
15 GB – SSD
Traffic
1.000 GB
IP-VPS
1 IPv4
Location

99.000 VNĐ

Đăng ký
Plan US-1
vCPU
1Core
RAM
2 GB
Disk space
20 GB – SSD
Traffic
2.000 GB
IP-VPS
1 IPv4
Location

115.000 VNĐ

Đăng ký
Plan US-2
vCPU
2Core
RAM
2 GB
Disk space
40 GB – SSD
Traffic
Unlimited
IP-VPS
1 IPv4
Location

170.000 VNĐ

Đăng ký
Plan US-3
vCPU
2Core
RAM
4 GB
Disk space
40 GB – SSD
Traffic
Unlimited
IP-VPS
1 IPv4
Location

230.000 VNĐ

Đăng ký
Plan US-4
vCPU
3Core
RAM
4 GB
Disk space
80 GB – SSD
Traffic
Unlimited
IP-VPS
1 IPv4
Location

350.000 VNĐ

Đăng ký
Plan US-5
vCPU
4Core
RAM
4 GB
Disk space
100 GB – SSD
Traffic
Unlimited
IP-VPS
1 IPv4
Location

370.000 VNĐ

Đăng ký
Plan US-6
vCPU
4Core
RAM
8 GB
Disk space
160 GB – SSD
Traffic
Unlimited
IP-VPS
1 IPv4
Location

480.000 VNĐ

Đăng ký
Plan US-7
vCPU
8Core
RAM
16 GB
Disk space
240 GB – SSD
Traffic
Unlimited
IP-VPS
1 IPv4
Location

950.000 VNĐ

Đăng ký
Plan US-8
vCPU
16Core
RAM
32 GB
Disk space
360 GB – SSD
Traffic
Unlimited
IP-VPS
1 IPv4
Location

2.000.000 VNĐ

Đăng ký

LÝ DO BẠN NÊN CHỌN VPS LOL